Click on the slide!

Kulturvern

Kystkultur og tradisjoner

Click on the slide!

Vindkraft

Vindkraft i kystsonen og til havs

Click on the slide!

Oppdrett

Større anlegg - færre lokasjoner?

Click on the slide!

Bærekraftige lokalsamfunn

Forutsigbarhet og helhetlig arealforvaltning

Click on the slide!

Rekreasjon

Plass til noe å leve for ..

Click on the slide!

Nye arter

Utnyttelse av arter lavt i næringskjeden

Click on the slide!

Økologi

Samspill mellom arter

Click on the slide!

Valg for framtida

Muligheter for framtidas generasjoner

Click on the slide!

Klimautfordringer

Varmere, våtere, villere

Click on the slide!

Ikyst

Et forskningsprosjekt for kystsoneplanlegging

Click on the slide!

Skjellproduksjon

Samlokasjon med oppdrett?

Click on the slide!

Landskapsvern

Vern eller bruk?

Click on the slide!

Kystfiske

Kystfiske som levevei ..

Click on the slide!

Olje og gass

Energiutnyttelse i stor skala ..

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Hovedmeny

Administrasjon

iKystkonferansen

 Etter to intense dager med presentasjoner og diskusjoner sitter vi igjen med mange gode innspill til hva som er utfordringene knyttet til arealtilgang for aktiviteter på kysten, spesielt for havbruk. Konferansen ble en fin avslutning for iKystprosjektet og ga samtidig klare anbefalinger for videre kystutvikling. Alle inntrykk vil bli bearbeidet med tanke på nye prosjekt og aktiviteter. Ta gjerne kontakt om det er spesielle tema eller poeng en ønsker å diskutere eller kommentere. Vi planlegger å benytte denne hjemmesida til å informere om eventuell videre aktivitet relatert til iKyst.
PRESENTASJONENE (Åpner en egen webside med lenker til pdf-filer

Oppstartsmøtet på Brekstad 23. - 24. mars 2009 

Program

Presentasjoner (pdf-filer åpner i eget vindu)

Mandag 23. mars

Bakgrunn og innhold for iKyst, prosjektansvarlig Bjørn Hersoug, Norges Fiskerihøgskole

Forventninger til iKyst

Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Knut Sundet, Fylkestinget
Kysten er klar, Hallgeir Grøntvedt, leder i Strategigruppen
Fiskeridirektoratet, Alf Albrigtsen
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening, Midtnorge, John Arne Grøttum

Faglige bakgrunn og utfordringer

NTNUs bidrag til iKyst, Yngvar Olsen, NTNU biologi
Faglig bidrag fra Tromsøpartnere, Jahn Johnsen, Norges Fiskerihøgskole
Bidrag fra havforskningsinstituttet, Knut Sunnanå, Havforskningsinstituttet
Hva er arkitektur for kystsoneutvikling? Knut Torsethaugen, SINTEF Fiskeri og havbru
Ingen kystforvaltning uten konfliktforvaltning? Svein Frisvoll, Norsk senter for bygdeforskning
Havbruksbedrifters vekst og fall Tonje Osmundsen, NTNU samfunnsforskning, Studio Apertura
Hvordan dybdedata og bunninformasjon kan brukes til kvalitetssikring av strømmodeller, Oddvar Longva, Norges geologiske undersøkelse
Numerisk modellering av kystsonen, Øyvind Knutsen, SINTEF Fiskeri og havbruk

Tirsdag 24. mars

Dynamisk kystsoneplanlegging i et internasjonalt perspektiv Bjørn Hersoug, Norges Fiskerihøgsskole

Hvordan oppnår vi visjonen for kystkommunene?

Kystkommunene, Kysten er klar, Johannes Fjellvær
Oppdrettsnæringens visjoner Jon Arne Grøttum, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening, Midtnorge
Hvilke grep bør tas for at Trøndelag kan beholde sitt forsprang innen havbruk og deler av fiskeri om 20 - 30 år, Alf Albrigtsen, Fiskeridirektoratet
Framtidens kystsamfunn, Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk
Hvordan skal kysten se ut i framtida? Jahn Johnsen, Norges Fiskerihøgskole
Teknologiens bidrag til integrert kystsoneutvikling Hans Bjelland, SINTEF Fiskeri og havbruk