Click on the slide!

Nye arter

Utnyttelse av arter lavt i næringskjeden

Click on the slide!

Skjellproduksjon

Samlokasjon med oppdrett?

Click on the slide!

Klimautfordringer

Varmere, våtere, villere

Click on the slide!

Kulturvern

Kystkultur og tradisjoner

Click on the slide!

Valg for framtida

Muligheter for framtidas generasjoner

Click on the slide!

Landskapsvern

Vern eller bruk?

Click on the slide!

Økologi

Samspill mellom arter

Click on the slide!

Olje og gass

Energiutnyttelse i stor skala ..

Click on the slide!

Oppdrett

Større anlegg - færre lokasjoner?

Click on the slide!

Rekreasjon

Plass til noe å leve for ..

Click on the slide!

Vindkraft

Vindkraft i kystsonen og til havs

Click on the slide!

Kystfiske

Kystfiske som levevei ..

Click on the slide!

Bærekraftige lokalsamfunn

Forutsigbarhet og helhetlig arealforvaltning

Click on the slide!

Ikyst

Et forskningsprosjekt for kystsoneplanlegging

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Hovedmeny

Om iKyst

iKyst er et forskningsprosjekt for integrert kystsoneutvikling. Målet er å utvikle kunnskap og metoder  til bruk for helhetlig planlegging, forvaltning og næringsutvikling i kystsonen. En vil spesielt studere Trøndelagskysten, Vestfjorden og Altafjorden.

Administrasjon

2012-11-29 Oppsummering av iKystkonferansen:

Står vi foran en revolusjon innen kystsoneforvaltning?

På grunnlag av presentasjoner og diskusjoner på iKystkonferansen kan det være naturlig å stille et slikt spørsmål. Det er derfor laget et notat som underbygger spørsmålet: Trenger vi et nytt regime for effektiv bruk og forvaltning av kystareal? Vi vil gjerne ha lesernes syn på de synspunkter som fremsettes. Notat kan lastes ned her.

2012-11-05 iKystkonferansen: "Effektiv bruk og forvaltning av kystareal" vel i havn
Etter to intense dager med presentasjoner og diskusjoner sitter vi igjen med mange gode innspill til hva som er utfordringene knyttet til arealtilgang for aktiviteter på kysten, spesielt for havbruk. Konferansen ble en fin avslutning for iKystprosjektet og ga samtidig klare anbefalinger for videre kystutvikling. Alle inntrykk vil bli bearbeidet med tanke på nye prosjekt og aktiviteter. Ta gjerne kontakt om det er spesielle tema eller poeng en ønsker å diskutere eller kommentere. Vi planlegger å benytte denne hjemmesida til å informere om eventuell videre aktivitet relatert til iKyst.
PRESENTASJONENE (Åpner en egen webside med lenker til pdf-filer)


2012-10-31 Oppdatert informasjon om iKystkonferansen
Radisson Blu Royal Garden hotell, Trondheim 1. og 2. november 2012.
Registrering fra kl. 09:15 på torsdag og 08:30 på fredag

Påmelding: Det er så langt påmeldt ca 60 personer, men det er plass til etternølere. Meld deg på her.
 
Diskusjonstema

Vår absolutte ambisjon er at konferansen skal fungere som en felles arena der en reelt kan påvirke kursen et lite steg videre på området "Effektiv forvaltning og bruk av kystareal". For å bidra til dette, blir det en diskusjon på Dag 2 basert på tema som kommer opp på konferansen, på utvalgte tema fra de 12 teser i iKystboka (se programbrosjyren over), fra rapporten "Stort lakseanlegg på Trøndelagskysten" (Se Prosjektarkiv/prosjektrapporter i venstre meny) og fra rapporten "Verdiskaping basert på produktivt hav 2050 (se f.eks. her).

Mer informasjon finnes også nedenfor.

Ønsker alle deltagere vel møtt

 

2012-09-03. Invitasjon til iKystkonferansen:
"
Effektiv forvaltning og bruk av kystareal"
på Royal Garden, Trondheim 1.-2. november 2012

Spørsmålstillinger:
Hvordan kan havbruksnæringa få tilgang til nok egna areal for å nå målsetningen om en 5-dobling av den marine verdiskapingen innen 2050, uten å komme i konflikt med annen bruk og vern? Hvilke krav vil dette stille til kunnskapsinnhenting, forvaltning og næring?

Konferansen vil belyse og diskuterer egenskapene til kystareal som en avgjørende ressurs for verdiskaping i kystsonen og hvordan vi i felleskap kan forvalte og bruke denne ressursen på en optimal måte. Et hovedtema på konferansen vil være havbruksnæringens behov og krav til areal for å kunne øke produksjonen som planlagt på en samfunnsøkonomisk optimal måte.

På dag 1 vil en etablere og belyse egenskapene til "Areal som forvaltningsobjekt" ut fra natur-, sosial- og økonomisk faglige synsvinkler.
På dag 2 vil representanter fra forvaltning, industri og forskning presentere synspunkter og diskutere hvordan en best mulig kan forvalte og bruke kystareal. Diskusjonene vil ta utgangspunkt i iKystboka: "Kampen om plass på kysten". (Se nedenfor)

Lenker
Invitasjon, program og bakgrunnsinformasjon
Pressemelding

Påmelding (påmeldingsfristen er 26. oktober)
Om iKystboka


Omtaler
kyst.no
FHF
NOFIMA
NCE Aquaculture
UiT
Kysten er Klar

 

Konferansen arrangeres av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø og støttes av Havbruksprogrammet, Kysten er Klar, iKystprosjektet og SINTEF fiskeri og havbruk.

 


 

Forside2012-04-11. iKystboka er kommet. Den annonserte iKystboka: "Kampen om plass på kysten" er nå i kommet i salg hos Universitetsforlaget, se her. Den inneholder 14 kapitler og er på ca 300 sider.Boka summerer opp prosjektet og har bidrag fra de fleste deltagere i prosjektet. Ansvarlige redaktører er Bjørn Hersoug og Jahn Petter Johnsen ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.

 

2012-04-11: Rapporter. Rapportene "Stort lakseanlegg på Trøndelagskysten" og "Akitektur for kystsoneutvikling"er nå ferdige og kan lastes ned. Rapporten "Stort lakseanlegg på Trøndelagskysten" diskuterer utfordringene med å plassere et tenkt gigantanlegg for lakseoppdrett i Froan. Arkitekturrapporten beskriveret konsept for helhetlig kystsoneutvikling. Ansvarlig for rapportene er SINTEF Fiskeri og havbruk.

 

2011-12-23: iKystboka.Det har vært rolig på iKyst sine hjemmesider det siste halvåret. Det betyr ikke at det ikke har vært aktivitet. Like før jul ble utkastet til den såkalte iKystboka oversendt forlaget. Denne inneholder 14 kapitler og er på ca 300 sider. Den summerer opp mye av det som er gjort i prosjektet ogvil bli utgitt på nyåret. I tilknytning til bokaskaldet sluttføres en rapport som summerer opp arbeidet med scenariet: "Gigantanlegg for laks på Trøndelagskysten". I tillegg vil det bl.a. utgis en egen rapport som beskriver konseptet "Arkitektur for kystsoneutvikling". Prosjektet avsluttes formelt i år.

2011-05-13: iKyst på "Kystkulturkonferansen" Trondheim 11.-12. mai 2011
Trude Borch, Nofimaholdt foredraget: "Kysten som opplevelseslandskap" som benyttet resultater fra iKyst. Foredraget finnes her. Se også Riksantikvarens hjemmeside her

2011-04-07: iKyst på "Verdiskaping i kystsonen" Svolvær 7.-8. april 2011
iKyst var representert medett foredrag på FHFs konferanse i Svolvær: Bjørn Hersoug og Knut Torsethaugen: "Prosjektet iKyst - Et faglig bidrag til en mer integrert kystsoneforvaltning?. Alle foredrag fra konferansen finnes her.

2011-03-17: iKystpå ICES2010 iNantes
iKyst var representert med to foredrag. (1) John Isaksen og Eirik Mikkelsen: "Value-creation" in municipal marine planning. A case from arctic Norway (pdf). (2) Knut Torsethaugen: Use of reality models (architecture) for integrated coastal zone management. (pdf).

2010-10-20 Årsrapport til Norges Forskningsråd.
Oversikt overaktivitet og formidling for siste år er sendt Norges Forskningsråd.

2010-09-08: iKyst i Nantes
International Council for the Exploration of the Sea (ICES) holder den årlige Science Conference i Nantes i Frankrike i dagene 20. - 24. september 2010. iKyst er representert med to foredrag. (1) John Isaksen og Eirik Mikkelsen: "Value-creation" in municipal marine planning. A case from arctic Norway (Abstract, pdf). (2) Knut Torsethaugen: Use of reality models (architecture) for integrated coastal zone management. (Abstract, pdf).

2010-09-08. Brukermøte. Det arrangeres brukermøte hos SINTEF Fiskeri og havbruk 30. september 2010.

2010-08-18: forskning.no. Se omtale av iKyst på forskning.no her

2010-06-04: Forskningsnytt. Se omtale av iKyst på Forskningsrådets hjemmeside herog på fish.no

2010-06-04: HAVBRUK 2010
iKystvar strekt representert på programmet for konferansen HAVBRUK 2010 arrangert av Norges Forskningsråd på Rica Nidelv hotell i Trondheim 19. - 21. april 2010. Se programmet og oversiktsforedragher.
Presentasjoner av iKyst: Otto Andreassen, Jahn Petter Johnsen og Knut Torsethaugen

2010-02-04: Samarbeid med Akvavis
Det er innledet et samarbeid mellom iKyst og Akvavis ved Havforskningsinstituttet i Bergen. En vil i løpet av våren se på hvordan en kan samarbeide innenfor de eksisterende prosjekter og legge grunnlaget for eventuelle samarbeidsprosjekter. Akvavis er et internettbasert GIS-verktøy for arealplanlegging, se her.

2009-12-17: Situasjonen for lakseoppdrett i Chile - Kan vi lære noe?
Spørsmålet reises av Bjørn Hersoug i et foredragHavbrukskonferansen til Eksportutvalget for fisk 26. november 2009 og i en kronikk i Nordlys 17. desember 2009.

2009-11-03: Oppstartsmøte for Vestfjorden 7.-8. oktober
Med oppstartsmøtepå Lekneser iKyst i gang i alle de tre områdene som prosjektet benytter som arenaer for datainnsamling og dypdykk i arealutfordringer i kystsonen. Les mer her..

2009-10-22: Forskning på rømt oppdrettstorsk i Trondheimsfjorden
Det finnes mange meninger om oppdrettsfisk påvirker villfisken, men nå skal vi begynne å se på fakta,' sier professor Jarle Mork ved Trondheim biologiske stasjon. Se oppslaget på NRK her

2009-10-01: Ny samarbeidspartner
Kystverket Midt-Norge er kommet med som ny samarbeidspartner i iKyst. Farledsnormalen og den nye Havne og farvannsloven med forskrifter kan få stor betydning for arealforvaltningen langs kysten. Det er derfor en styrke for arbeidet i prosjektet at Kystverket har kommet med.

2009-09-18: Sei med Flax.
NINA og SINTEF har merket 800 sei med gule platmerker ved to av Marine Harvest sin anlegg på Hitra. Dette er sei som beiter på spillfor fra anleggene, og en ønsker å finne ut hvor den tar veien og kvaliteten på fisken. Finner du et gult plastmerke på seien er det bare å sende det inn til adressen som står på merket, eller til Hitra turistservice. Da får du et par MillionFlax- lodd i posten som takk for hjelpen. Se saken i lokalavisa Hitra-Frøya her

2009-08-24: Konflikt mellom hytteeiere og oppdrett i Hemne.
Torsdag 20. august hadde Adresseavisen et stort oppslag der hytteeiere i Hemne i Sør-Trøndelag raser mot planene om å etablere enda et lakseanlegg i Hemnfjorden. I den forbindelse kom iKyst også på banen. Se saken her

2009-08-20: Besøk i Altafjorden 14.-15. august.
Fredag 14. august fikk 4 iKyst-forskere i nord en grundig gjennomgang av Altafjorden fra speedsjarken til lederen i Alta fiskarlag.
Lørdag 15. august deltok iKyst forskerne på et møte arrangert av Fjordfisker foreningen i Alta. Tema for møtet var: ”Oppdrett – konflikt i nord? Hvordan skal vi leve sammen?”

Mer om turen finner du herog i Altaposten

2009-07-30: Norsk kysttorsk - mellom forskning og forvaltning.
Det arbeides med å få Kysttorsken ut av rødlista. Se orientering fra NORUTher.

2009-06-19: Aktuelle prosjekt: Verdiskaping fisketurisme og Sjølaksefiske i sjøsamiske områder

 

2009-05-29: Brukermøte i Alta: Det ble arrangerte oppstartsmøte på Alta rådhus tirsdag 26. mai. Det deltok 25 interessenter fra 16 ulike organisasjoner pluss deltagere fra prosjektet. Det ble et svært nyttig møte for prosjektet og innleggene ga et godt innblikk i de utfordringer en står overfor innen kystsoneutvikling. En spesiell takk til Alta kommune for tilrettelegging og innspill.

 

folkemote

 

 

2009-05-11: Versjon 1 av hjemmesida er nå ferdig og inneholder informasjon om prosjektplanene.

2009-03-25: Brukermøtet på Ørland kysthotell

Oppstartmøte iKyst Brekstad 2009

Brukermøtet på Ørland kysthotell, Brekstad 23.-24. mars 2009 ble en fin start for prosjektet i Trøndelagsregionen. Det ble gitt en rekke interessante presentasjoner og det var stort engasjement i diskusjonene.

For mer informasjon se: